Over ons huis

Wij zijn een maatschap van gezinstherapeuten. Wij bieden systeemtherapie (ander woord voor gezins-en relatietherapie) een vorm van psychotherapie waarin de relatie tussen mensen centraal staat. Wij helpen ouders en kinderen om elkaar beter te begrijpen en het vertrouwen te herstellen. Wij doen dit door toegankelijk, betrokken en betrouwbaar te zijn. 

Wat we doen

We bieden relatie-en gezinstherapie voor gezinnen met kinderen tot 18 jaar. Je kunt bij ons terecht voor hulp bij ruzies of gezagsproblemen thuis of op school. Ook als iemand in je gezin last heeft van stemmingsklachten of als er een traumatische gebeurtenis of verlieservaring (scheiding, overlijden) heeft plaats gevonden.

Hoe we werken

We lopen een stuk met je mee, zo lang als effectief is maar niet langer dan nodig. In dit proces werken we in overleg met jou en de verwijzer nauw samen met je gezinsleden en belangrijke mensen om jou heen. Een traject bij Huize Kakelbond heeft een duidelijke kop en staart. We praten niet alleen want nieuw gedrag leer je ook door te spelen en te oefenen.

Wie we zijn

De systeemtherapeuten van Huize Kakelbond werken vanuit dezelfde visie. We geloven in de natuurlijke behoefte van mensen om zich te verbinden met anderen. We vinden het belangrijk dat je je op je gemak voelt bij ons. Een patroon doorbreken is hard werken. Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg en verandert er immers niets.

Aanbod

In Huize Kakelbond bieden we verschillende vormen van systeemtherapie

Gezinstherapie

In Huize Kakelbond werken we aan de basis. Aan de band tussen het kind en de ouders en de band tussen de partners en/of de ouders. Hierdoor blijft het kind veilig in ontwikkeling en kunnen ouders hier op vertrouwen. In gezinstherapie verstevigen we de hechtingsrelatie tussen ouders en kinderen waardoor kinderen hun eigen emoties beter begrijpen en ze een positiever zelfbeeld krijgen.

Partner-relatietherapie

Het valt niet altijd mee om naast ouders ook liefdespartners te blijven. In partner-relatietherapie kijken we samen naar wat er tussen jullie gebeurt wanneer er bijvoorbeeld ruzie of afstand is. Vervolgens gaan we samen aan de slag om dit patroon te veranderen zodat jullie elkaar beter begrijpen en meer verbonden voelen.

Individuele systeemtherapie

We werken aan de relatie met jezelf, hoe je denkt over jezelf, wat je hierbij voelt en hoe je je gedraagt richting anderen. We staan stil bij hoe je geleerd hebt van je ouders om je te hechten en met gevoelens om te gaan. Dit alles met als doel dat je ervaart hoe je beter voor jezelf kunt zorgen en daardoor ook meer geluk in relaties met anderen beleeft.

Groepsbehandeling

In Huize Kakelbond vinden we het belangrijk dat je steun ervaart van de mensen om je heen. Groepsbehandeling is hier een goed middel voor. Je ervaart dat je nooit de enige bent die worstelt met relaties met je kind of partner en leert op een veilige manier van en met elkaar.

Onthecht-therapie na scheiding

Een scheiding is meestal een verlieservaring. Loskomen van elkaar als partners gaat gepaard met verschillende en vaak pijnlijke gevoelens. Als je daarnaast wel als ouders moet blijven samenwerken, kan dit een hele klus zijn. Wij helpen ouders om de partnerrelatie goed af te hechten en daarna gezamenlijk of naast elkaar te ‘ouderen’. Iedere voorbije relatie heeft weer iets anders nodig daarin.

Consultatie of training

Huize Kakelbond beschikt over deskundige systeemtherapeuten die graag laagdrempelig meedenken in casuïstiek of beschikbaar zijn voor training en deskundigheidsbevordering in systeemgericht werken.

Laatste Berichten

Onze aanmeldstop is opgeheven! En we hebben steun gekregen van een ZZP systeemtherapeut die ons uit de brand kan helpen als onze toestroom weer oploopt. Heel fijn!

Als je blijft doen wat je deed, houd je vast wat je hebt…

Wanneer systeemtherapie?

Systeemtherapie werkt bij verschillende klachten en bij mensen van alle leeftijden. Of het nu gaat om de gebruiksaanwijzing van een peuter begrijpen of je puber weer kunnen vertrouwen. Telkens draait het om de relatie.

 

Voorbeelden van hulpvragen waarvoor je bij Huize Kakelbond terecht kunt:

Hoe zorgen we in ons gezin voor een fijne sfeer met voldoende grenzen?

Wat kan ik doen als mijn kind angstig is en vermijdt naar school te gaan?

Hoe kan ik erop vertrouwen dat mijn ouders me begrijpen als ik deel wat er in mij omgaat?

Hoe kan ik met mijn kind in contact komen als zij zichzelf pijn doet of zegt dood te willen?

Hoe kunnen mijn partner en ik onze liefdesrelatie versterken en meer samen ‘ouderen’?

Hoe komen we los van elkaar als partners en blijven we samen ouders na een scheiding?

Hoe kan ik omgaan met de psychische problemen of verslaving van mijn kind, ouder(s) of partner?

Hoe kan ik mijn draai vinden als stiefmoeder of stiefvader in een nieuw gezin?

Hoe kunnen wij als gezin elkaar steunen na verlies of trauma?

Waarom je kiest voor Huize Kakelbond

Wij doen niets liever dan bijdragen aan fijnere relaties en daarmee aan meer geluk in gezinnen. Bij ons mag je zijn wie je bent. Wij doen dat zelf ook. Het succes van de therapie hangt voor een groot deel af van de werkrelatie met je therapeut. Daarom zetten wij deze relatie centraal.

Betrokken

We zijn goed bereikbaar en betrouwbaar. Het vertrouwen in de therapeut is van groot belang omdat hij of zij degene is die met jullie in dit proces meeloopt en jullie ondersteunt. Huize Kakelbond biedt hierin veel nabijheid en wij verbinden ons ook aan onze cliënten.

Deskundig

De therapeuten van Huize Kakelbond zijn goed opgeleid en NVRG geregistreerd systeemtherapeut. We maken gebruik van verschillende wetenschappelijk onderzochte, effectieve methoden die ontwikkeld zijn om de hechtingsrelatie tussen ouders en kinderen en tussen partners te verstevigen.

Doelgericht

Wat niet kapot is hoeven we niet repareren. We doen wat nodig is zodat jullie zelf verder kunnen met steun van de mensen om jullie heen. We werken met doelgerichte trajecten die transparant zijn voor jullie en de verwijzer.

Neem contact op voor het maken van een afspraak