Aanmelden en vergoeding

Aanmelden

Vanaf 1 januari 2022 zijn wij gestart met zorg vanuit Huize Kakelbond. Wij werken niet met een wachtlijst maar vlak voor vakanties kan het zijn dat je langer moet wachten voor we kunnen kennismaken. Zodra de intake heeft plaats gevonden en wij en het gezin het eens zijn over waar en hoe we samen gaan werken, kan de behandeling direct van start gaan.

Proces van aanmelden

Aanmelden kan gedaan worden door een jeugdconsulent of gezinscoach van een van de gemeenten waar Huize Kakelbond een contract mee heeft. Gezinnen kunnen zelf contact opnemen met de gemeente waar ze wonen met een vraag voor Ambulante Jeugdhulp. Wij vinden het belangrijk om eerst telefonisch contact te hebben met de verwijzer en een gezamenlijke intake te plannen. Ook een huisarts, gezinsvoogd of jeugdreclasseerder kan aanmelden bij Huize Kakelbond, waarna we ook van hun een rol verwachten in het proces.

Consultatie en advies

Verwijzers kunnen ook voor consultatie laagdrempelig contact zoeken met Huize Kakelbond. Wij zetten onze expertise graag in om mee te denken in passende hulp voor een gezin, of dat nu bij ons is of bij een andere zorgaanbieder.

Tarieven en vergoedingen

Huize Kakelbond is een regionale aanbieder binnen het Sociaal Domein Limburg Noord voor Jeugdhulp Ambulant (voor gezinnen met kinderen tot en met 18 jaar). Concreet betekent dit dat de Gemeente de zorg geboden door Huize Kakelbond vergoedt. Huize Kakelbond heeft een contract met de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray. Voor meer informatie over de vergoedingen en een beschikking, neem je contact op met de Gemeente waar je woont.

Informatie zorgverzekeraars

Huize Kakelbond heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Wij bieden alleen partnerrelatietherapie in het kader van de Jeugdwet wanneer dit de ontwikkeling van kinderen in een gezin ten goede komt.

Annulering

Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden gewijzigd of geannuleerd. Annuleer of wijzig je een afspraak binnen 24 uur voor aanvang, dan worden de kosten daarvan in rekening gebracht.