Wat we doen

Wij bieden systeemtherapie

Systeemtherapie is een ander woord voor gezins-en relatietherapie. Iedereen heeft iemand nodig. Geen enkel kind groeit alleen op. Daarom is de hulp van Huize Kakelbond ook gericht op het kind in zijn of haar systeem: thuis, school, vriendengroep en de buurt.

Wat is systeemtherapie?

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie waarin alles draait om de relatie. Het gedrag van een individu kan niet begrepen worden zonder goed zicht te hebben op de wisselwerking van iemand met zijn omgeving. Soms denken, hopen of willen mensen dat de ander gaat veranderen in gezinstherapie. Het gaat er juist om dat je doet waar je invloed op hebt om de ander beter te begrijpen en te steunen. We hebben namelijk geen controle over de ander, maar alleen over onszelf.

Hoe werkt systeemtherapie?

Een systeemtherapeut kijkt naar het probleem zonder te zoeken naar dè oorzaak van het probleem. Er zijn vaak meerdere theorieën waarom iets gaat zoals het gaat. Er wordt geen schuld neergelegd bij een enkel gezinslid maar vooral gekeken naar hoe een negatief patroon doorbroken kan worden. Vaak denken mensen dat je in systeemtherapie altijd met alle gezinsleden naar therapie gaat. Soms is dat inderdaad zo maar telkens wordt gezocht naar wie er nodig is om te zorgen voor verandering.

 

Download hier de folder over systeemtherapie…

Helpt systeemtherapie?

Er zijn verschillende vormen van relatie-en gezinstherapie. Systeemtherapie is bewezen effectief voor verschillende doelgroepen waaronder adolescenten met gedragsproblemen, depressie, angst en verslaving. Daarbij blijven de effecten na beëindiging van de behandeling vaak behouden waardoor systeemtherapie een duurzame investering is in je relatie en daarmee in je welzijn. Systeemtherapie is niet meer weg te denken uit de ggz en jeugdzorg.

 

Download hier de factsheet over systeemtherapie…

Ons aanbod

In Huize Kakelbond worden verschillende vormen van systeemtherapie geboden

Gezinstherapie

In Huize Kakelbond werken we aan de basis. Aan de band tussen het kind en de ouders en de band tussen de partners en/of de ouders. Hierdoor blijft het kind veilig in ontwikkeling en kunnen ouders hier op vertrouwen. In gezinstherapie verstevigen we de hechtingsrelatie tussen ouders en kinderen waardoor kinderen hun eigen emoties beter begrijpen en ze een positiever zelfbeeld krijgen.

Partner-relatietherapie

Het valt niet altijd mee om naast ouders ook liefdespartners te blijven. In partner-relatietherapie kijken we samen naar wat er tussen jullie gebeurt wanneer er bijvoorbeeld ruzie of afstand is. Vervolgens gaan we samen aan de slag om dit patroon te veranderen zodat jullie elkaar beter begrijpen en je meer verbonden voelen.

Individuele systeemtherapie

We werken aan de relatie met jezelf, hoe je denkt over jezelf, wat je hierbij voelt en hoe je je gedraagt richting anderen. We staan stil bij hoe je geleerd hebt van je ouders om je te hechten en met gevoelens om te gaan. Dit alles met als doel dat je ervaart hoe je beter voor jezelf kunt zorgen en daardoor ook meer geluk in relaties met anderen beleeft.

Groepsbehandeling

In Huize Kakelbond vinden we het belangrijk dat je steun ervaart van de mensen om je heen. Groepsbehandeling is hier een goed middel voor. Je ervaart dat je nooit de enige bent die worstelt met relaties met je kind of partner en leert op een veilige manier van en met elkaar.

Onthecht-therapie na scheiding

Een scheiding is meestal een verlieservaring. Loskomen van elkaar als partners gaat gepaard met verschillende en vaak pijnlijke gevoelens. Als je daarnaast wel als ouders moet blijven samenwerken, kan dit een hele klus zijn. Wij helpen ouders om de partnerrelatie goed af te hechten en daarna gezamenlijk of naast elkaar te ‘ouderen’. Iedere voorbije relatie heeft weer iets anders nodig daarin.

Consultatie of training

Huize Kakelbond beschikt over deskundige systeemtherapeuten die graag laagdrempelig meedenken in casuïstiek of beschikbaar zijn voor training en deskundigheidsbevordering in systeemgericht werken.

Wees niet zo zeker van jezelf, zekerheid is de vijand van verandering

Salvador Minuchin