Visie & missie

Huize Kakelbond heeft als missie om relaties binnen gezinnen en families te versterken zodat kinderen zich verbonden voelen met de wereld om hen heen en gezond en veilig kunnen opgroeien. Huize Kakelbond is een kleine organisatie met een grote stem die wij ook laten horen. Wij zetten ons in om het systeemtherapeutisch gedachtengoed verder te laten wortelen in hulp aan gezinnen vanuit de jeugdwet binnen gemeenten in de regio Noord Limburg. Geen enkel kind groeit alleen op. Daarom moet de hulp ook gericht zijn op het kind in zijn of haar systeem.

Visie

Huize Kakelbond is opgericht vanuit de visie dat wij geloven dat systeemtherapie als discipline binnen de Jeugdzorg een belangrijk verschil kan maken. Wij vinden dat er meer beroep mag worden gedaan op de eigen krachten van gezinnen. Wat niet kapot is hoeft ook niet gerepareerd te worden.

Huize Kakelbond bekijkt gedrag van ouders, kinderen,  jongeren en professionals door een systemische bril. Dat wil zeggen dat ieder kind, jongere of ouder, net als wij, onderdeel is van een systeem: het gezin, de buurt, de school, de sportclub en de vriendengroep. Het gedrag van het kind kan niet begrepen worden zonder goed zicht te hebben op de wisselwerking van het kind met en binnen deze verschillende systemen, met het gezin als meest invloedrijke systeem.

Wij zijn van mening dat wanneer de omgeving van het kind niet meegenomen wordt in de behandeling, het risico op vertraging, stagnatie of zelfs falen van individuele behandeling groot is. Onze overtuiging is dat door de relatie centraal te stellen binnen de behandeling, zowel de relatie tussen kinderen en ouders als tussen de cliënt(en) en de therapeut, veel klachten en problemen verminderen of zelfs verdwijnen. Om deze reden bezien wij vanuit Huize Kakelbond het gedrag van een kind of van een ouder vanuit de interactie met elkaar en niet als stoornis of ziekte van een van hen.