Onthecht-therapie na scheiding

Een scheiding is meestal een verlieservaring voor alle gezinsleden. Loskomen van elkaar als partners gaat gepaard met verschillende en vaak pijnlijke gevoelens. In de meeste gevallen kost dit wat tijd, maar kunnen ex-partners met steun van hun eigen netwerk, dit proces goed zelf doorlopen. En zijn ze daarnaast prima in staat om elkaar te steunen in het ouderschap over de kinderen.

 

In sommige situaties loopt het anders en stagneert de ouderschapsrelatie. Of nog erger, er komt een breuk in de relatie tussen een ouder en het kind na scheiding. Vaak zien we dat oude wonden uit de ex-partnerrelatie steeds opnieuw open gaan omdat ze eerder niet goed ‘ontsmet en gehecht zijn’. De rollen van ouders en ex-partners lopen ingewikkeld door elkaar. Een aanhoudende hete of koude strijd over en weer is dan vaak het gevolg. Hiervan hebben kinderen veel last. Het kan dan helpen de voorbije partnerrelatie alsnog, soms dus jaren later, goed af te hechten en daarna gezamenlijk of naast elkaar te ‘ouderen’.

Bij Huize Kakelbond houden we ons vooral bezig met voorbije relaties die nog niet goed ‘onthecht’ zijn. Afhankelijk van de situatie van het gezin en hoe het ouderschap is georganiseerd, maken we keuzes in hoe we gaan werken. In de regel werken we met twee gezinstherapeuten die voor beide ouders apart beschikbaar zijn gedurende het traject. Hierin is er veel aandacht voor de emotieregulatie van de ex-partner/ouder ten opzichte van de andere ex-partner/ouder. Ook vindt er altijd contact met de kinderen plaats om hun stem te horen. Als het even kan, wordt toegewerkt naar gezamenlijke sessies tussen ex-partners met als doel samen te werken als ouders. Wanneer dit niet haalbaar is, wordt gewerkt vanuit een constructie van parallel ouderschap. Hierin vindt er geen overleg tussen ouders plaats. Iedere voorbije relatie heeft weer iets anders nodig daarin. De therapeuten van Huize Kakelbond gebruiken in hun aanpak elementen uit de Schipaanpak, Kinderen uit de Knel en Solo/Parallel ouderschap.