Gezinstherapie

Een gezin draaiend houden is vaak een hele klus. Oog hebben voor iedereen binnen het gezin en tegelijk goed zorgen voor jezelf is niet gemakkelijk. Kinderen gaan door verschillende ontwikkelingsfasen die allemaal weer een ander beroep doen op opvoedvaardigheden van ouders. Ook hebben sommige gezinsleden een complexere gebruiksaanwijzing die voor ouders of kinderen nog moeilijk te lezen is.

 

Een kind kan iets van jou nodig hebben als ouder, wat je zelf vroeger niet hebt ervaren. In gezinstherapie werken we aan de basis. Aan de band tussen het kind en de ouders en de band tussen de ouders. Dit kan onder andere door gebruik te maken van verbindend gezag. Hierin werk je als ouders samen met andere belangrijke personen om je kind heen waarbij je inzet op herstel van de relatie.

We staan stil bij de gezinsgeschiedenis, wat heeft het gezin met elkaar meegemaakt en wat hebben ouders geleerd van hun eigen ouders. We kijken naar hoe de wisselwerking tussen gezinsleden is. Wie zoekt steun bij wie en wie vindt wat van wie? We hebben ook oog voor belangrijke mensen om het gezin heen, zoals grootouders, vrienden of buren. We helpen ouders om te kijken wat er achter het soms ingewikkelde gedrag van hun kind zit en hoe ze daar dan op kunnen reageren zonder de relatie onder druk te zetten. We steunen ouders in dat opvoeden soms ook pijnlijk schuurt aan eigen ervaringen in relaties met andere belangrijke personen. Daarnaast ondersteunen we het kind om zelf uit te spreken naar de ouders wat hem of haar dwars zit en nodig heeft van de ouder. Zo worden eventuele ‘breuken’ in de ouder-kind relatie hersteld. Dit doen we door te praten, maar ook door te oefenen, te spelen of te ervaren. In gezinstherapie verstevigen we de hechtingsrelatie tussen ouders en kinderen waardoor kinderen hun eigen emoties beter begrijpen en ze een positiever zelfbeeld krijgen. We werken veelal vanuit methoden rondom hechtingsgestuurde gezinstherapie (AFFT/ABFT/EFFT) en Geweldloos Verzet/Nieuwe Autoriteit.