Consultatie en Training

Huize Kakelbond beschikt over deskundige systeemtherapeuten die graag laagdrempelig meedenken in casuïstiek of beschikbaar zijn voor training en deskundigheidsbevordering in systeemgericht werken.

Wij kunnen ook worden gevraagd voor gezinsdiagnostiek en vraagverheldering in complexe casuïstiek waarin een lange hulpverleningsgeschiedenis zorgt voor wantrouwen in vervolgtrajecten.

Wij denken graag mee over thema’s als:

  • Hechtingsgestuurd hulpverlenen: de werkrelatie als middel
  • Positioneren vanaf de start: ieder zijn rol
  • Systeemdiagnostiek: een toolkit voor de gemeentelijke toegang
  • Systeemgericht werken bij schoolangst en schoolweigering
  • Nieuwe autoriteit rondom jongeren thuis, op school en in hun vrije tijd